Benetax o firmě


O firmě

Našimi zákazníky jsou právnické i fyzické osoby. Orientujeme se zejména na zpracování účetnictví a mezd pro malé a střední společnosti. Formu spolupráce, způsob předávání dokladů a komunikace je možné dohodnout individuelně.

Působíme zejména na území Prahy, okresů Praha-západ, Kladno, Rakovník, online daňové poradenství a odklady daní provádíme v rámci celé České republiky.

Garantem činnosti společnosti je daňový poradce Ing. Hana Kubešová, která se vedení účetnictví a daňové evidenci věnuje nepřetržitě od roku 1995, daňové poradenství vykonává od roku 1998. Dlouholetá praxe v oboru je zárukou kvality poskytovaných služeb.

Veškeré služby poskytujeme se zárukou plné odpovědnosti. Naprostou samozřejmostí je zachování mlčenlivosti o skutečnostech vyplývajících z podnikatelské činnosti klientů.

Reference poskytneme na vyžádání.